STRONA NASZEGO GIMNAZJUM

NASZE GIMNAZJUM NA FACEBOOKU
Nasza prezentacja w informatorze - Publiczne Gimnazjum nr 3.

Tak to się zaczęło, czyli jak powstała nasza Trójzetka…

Nasza szkolna gazetki pt. „Trójzetka” powstała  w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku w wyniku Projektu edukacyjnego –„Nasz świat, nasze sprawy, czyli gazetka szkolna”. Aby nadać jej tytuł ogłoszono  konkurs na logo i tytuł gazetki zorganizowany przez uczniów naszego gimnazjum, którzy spośród wielu propozycji wybrali ten, który nie zmienił się do dziś.  Naszą „Trójzetkę” wydajemy  od 12 lat. Pierwszy numer gazetki pojawił się w grudniu 2002 roku tuż przed Bożym Narodzeniem. Dwa lata temu  pisemko obchodziło swój jubileusz a wydanie specjalne z tej okazji ukazało się   w czerwcu 2012r.

Mieliśmy czasy lepsze i gorsze, zmieniał się i wciąż zmienia się nasz zespół redakcyjny, który pracuje w ramach koła dziennikarskiego. Nasze największe sukcesy to:

 

  •  III miejsce w Gminnym Konkursie Dziennikarskim (2003r.)
  • II nagroda w Konkursie na Najlepszą Gazetkę Województwa Opolskiego (2006r.).

Szkolne Koło Dziennikarskie, które istnieje w naszym gimnazjum od 12 lat,  pozwala  uczniom rozwinąć skrzydła, rozwija osobowość, powoduje aktywność uczniów, którzy wykorzystując zdobytą wcześniej na

 lekcjach przedmiotowych wiedzę, wykazują się inicjatywą, pomysłowością  i ekspresywnością słowa w pisaniu swoich  artykułów. Nad pracą edytorską i szatą graficzna gazetki czuwają uczniowie, którzy wykazują się dużymi umiejętnościami pracy przy komputerze.

Ważne wydaje się też to, że nasi młodzi dziennikarze, idąc do szkól ponadgimnazjalnych, pracują w zespołach nowych gazetek szkolnych


 Oto umiejętności, o  które wzbogacają się   uczniowie uczestniczący w zajęciach koła dziennikarskiego, tworzący „Trójzetkę”:

-poszukiwanie i selekcja informacji,
-współpraca w zespole,
-komunikowanie się,
-redagowanie różnych tekstów,
-posługiwanie się technologią komputerową,
-twórcze i krytyczne myślenie,
-stworzenie właściwej hierarchii wartości i wybór pożądanych postaw.


Zespół redakcyjny Trójzetki

Opiekun koła dziennikarskiego

Grażyna Młynarczyk

Technologia tłumaczenia GOOGLE